Kontaktní udaje

Vyvěšeno Jméno / popis Jednací číslo Dokumenty
18.11.2018 Martina Doubková  17.06.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 409/18-20 
18.11.2018 Michal Šariška  20.10.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 7/13-55 
18.11.2018 Roman Horňák  18.02.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 796/18-14 
18.11.2018 Tomáš Pytloun  10.08.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 790/18-13 
18.11.2018 Klára Vavřínová  16.04.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 782/18-11 
18.11.2018 Marian Kalman  02.02.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 798/18-13 
18.11.2018 Klára Havelková  09.05.1995
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 786/18-13 
16.11.2018 Filip Pečinka  08.12.1994
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 805/18-10 
16.11.2018 Lukáš Raclavský  19.10.1981
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 813/18-10 
16.11.2018 Monika Rajčová  27.04.1988
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 49/14-82 
16.11.2018 Alexandr Moucha  07.06.1964
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 795/18-18 
16.11.2018 Danuše Vlasáková  13.12.1967
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 764/18-22 
16.11.2018 Štěpánka Trázníková  05.11.1978
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 358/17-95 
16.11.2018 Eva Beranová  30.01.1964
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 853/17-29 
16.11.2018 Marian Kalman  02.02.1966
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 798/18-19 
16.11.2018 Rostislav Pavlík  09.01.1980
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 364/18-31  
16.11.2018 Ingrid Tomsová  20.08.1981
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 421/18-36  
16.11.2018 Gabriela Petrusová  14.12.1972
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 709/18-21  
16.11.2018 Petr Zajíc  24.03.1980
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 463/18-19 
16.11.2018 Miluše Čermáková  11.07.1969
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 792/18-13 
15.11.2018 Vladimír Franic  17.04.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 780/18-9 
15.11.2018 Luděk Kobza  28.09.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 851/18-9 
15.11.2018 Petr Šandera  13.07.1954
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 850/18-9 
14.11.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 1225/17-56 
14.11.2018 Usnesení o příklepu - úřední deska
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 40/18-49 
14.11.2018 Oznámení o přihlášených pohledávkách
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 40/18-50 
14.11.2018 Eva Hloušová  03.03.1990
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 845/18-28 
12.11.2018 Pavel Vlček  21.12.1971
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 576/17-20 
12.11.2018 Tomáš Slabý  08.05.1985
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 629/18-28 
12.11.2018 Jana Sodomková  18.12.1979
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 629/18-28 
12.11.2018 Jakub Teplý  11.02.1991
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
179 EX 662/18-23  
11.11.2018 Vladimír Slunečko  19.06.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 791/18-12 
11.11.2018 Zheko Ahmedov Pamukchiev  06.12.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 779/18-7 
11.11.2018 Miluše Čermáková  11.07.1969
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 792/18-11 
10.11.2018 Jan Nouzák  18.07.1992
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 734/18-12 
10.11.2018 Alexandr Moucha  07.06.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 795/18-12 
10.11.2018 Zhan Spalding  12.10.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 46/18-45 
10.11.2018 Jiří Srna  12.06.1996
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 566/17-38 
09.11.2018 Petr Dvořák  14.12.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 706/18-19 
08.11.2018 Martina Doubková  17.06.1978
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 409/18-20 
08.11.2018 Michal Šariška  20.10.1985
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 7/13-55 
08.11.2018 Roman Horňák  18.02.1971
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 796/18-14 
08.11.2018 Tomáš Pytloun  10.08.1994
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 790/18-13 
08.11.2018 Klára Vavřínová  16.04.1971
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 782/18-11 
08.11.2018 Marian Kalman  02.02.1966
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 798/18-13 
08.11.2018 Klára Havelková  09.05.1995
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 786/18-13 
06.11.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 758/18-32 
05.11.2018 Vladimír Franic  17.04.1976
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 780/18-9 
05.11.2018 Luděk Kobza  28.09.1976
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 851/18-9 
05.11.2018 Petr Šandera  13.07.1954
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 850/18-9 
05.11.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 721/18-20 
05.11.2018 Usnesení o příklepu - úřední deska
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 892/17-123 
05.11.2018 Oznámení o přihlášených pohledávkách
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 892/17-124 
05.11.2018 Usnesení o příklepu - úřední deska
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 613/17-55 
04.11.2018 Wolfgang Heinrich Horn  19.10.1956
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 892/17-97 
04.11.2018 Ondřej Hlaváček  26.01.1990
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 793/18-13 
04.11.2018 Tomáš Raifseis  17.03.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 800/18-14 
04.11.2018 Lukáš Bandry  08.12.1998
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 778/18-9 
04.11.2018 Patrik Dörfl  25.04.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 773/18-12 
01.11.2018 Edita KOSTROUNOVÁ  17.05.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 759/18-12 
01.11.2018 Vladimír Slunečko  19.06.1970
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 791/18-12 
01.11.2018 Zheko Ahmedov Pamukchiev  06.12.1993
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 779/18-7 
01.11.2018 Miluše Čermáková  11.07.1969
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 792/18-11 
31.10.2018 Jan Nouzák  18.07.1992
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 734/18-12 
31.10.2018 Alexandr Moucha  07.06.1964
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 795/18-12 
31.10.2018 Usnesení o příklepu - úřední deska
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 541/17-60 
31.10.2018 Oznámení o přihlášených pohledávkách
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 541/17-61 
31.10.2018 Zhan Spalding  12.10.1962
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 46/18-45 
31.10.2018 Jiří Srna  12.06.1996
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 566/17-38 
30.10.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 680/18-24 
30.10.2018 Petr Dvořák  14.12.1991
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 706/18-19 
28.10.2018 Danuše Vlasáková  13.12.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 764/18-12 
28.10.2018 Pavel Ptáčník  06.03.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 775/18-12 
27.10.2018 Pavel Menšík  29.05.1965
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 595/18-13 
27.10.2018 Pavel Chaloupka  15.02.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 99/13-66 
27.10.2018 Sabina Fleischerová  22.04.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 731/18-13 
27.10.2018 Dominik Suchánek  13.02.1997
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 746/18-12 
27.10.2018 Pavel Pohlodek  22.08.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 747/18-12 
27.10.2018 Hana Kovalová  22.07.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 730/18-12 
27.10.2018 Pavel Novotný  16.02.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 726/18-12 
26.10.2018 Martin Dušek  22.11.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 740/18-12 
26.10.2018 Zdenka Oláhová  05.08.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 342/17-52 
26.10.2018 Lenka Bečičková  16.03.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 570/17-52 
26.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 674/17-62 
25.10.2018 Wolfgang Heinrich Horn  19.10.1956
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 892/17-97 
25.10.2018 Ondřej Hlaváček  26.01.1990
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 793/18-13 
25.10.2018 Tomáš Raifseis  17.03.1987
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 800/18-14 
25.10.2018 Lukáš Bandry  08.12.1998
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 778/18-9 
25.10.2018 Patrik Dörfl  25.04.1997
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 773/18-12 
24.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 497/18-24 
24.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 10010/18-6 
22.10.2018 Edita KOSTROUNOVÁ  17.05.1979
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 759/18-12 
20.10.2018 Emilie Vobejdová  24.05.1947
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 927/17-50 
20.10.2018 Tomáš Novotný  20.03.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 372/17-46 
20.10.2018 René Jakš  11.01.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 802/17-16 
18.10.2018 Pavel Ondrejka  01.04.1995
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
179 EX 437/16-31 
18.10.2018 Danuše Vlasáková  13.12.1967
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 764/18-12 
18.10.2018 Pavel Ptáčník  06.03.1991
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 775/18-12 
17.10.2018 Pavel Menšík  29.05.1965
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 595/18-13 
17.10.2018 Pavel Chaloupka  15.02.1993
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 99/13-66 
17.10.2018 Sabina Fleischerová  22.04.1997
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 731/18-13 
17.10.2018 Dominik Suchánek  13.02.1997
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 746/18-12 
17.10.2018 Pavel Pohlodek  22.08.1983
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 747/18-12 
17.10.2018 Hana Kovalová  22.07.1993
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 730/18-12 
17.10.2018 Pavel Novotný  16.02.1987
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
179 EX 726/18-12 
17.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 10008/18-2 
17.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 1169/17-38 
17.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 10009/17-9 
17.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 1232/17-45 
17.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 443/18-38 
17.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 452/18-23 
17.10.2018 Usnesení o příklepu - úřední deska
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 46/18-46 
17.10.2018 Oznámení o přihlášených pohledávkách
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 46/18-49 
16.10.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 595/18-11 
03.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 178/18-24 
03.10.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 1221/17-60 
01.10.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 421/18-29 
27.09.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 1225/17-47 
25.09.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 637/18-29 
18.09.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 618/18-18 
13.09.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 324/17-26 
13.09.2018 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
179 EX 914/17-92 
13.09.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 614/18-14 
11.09.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 483/18-22 
07.09.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 85/16-99 
28.08.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 452/18-14 
21.08.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 497/18-14 
13.08.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 443/18-23 
19.06.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Dražební vyhláška
179 EX 30/18-21 
05.06.2018 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
179 EX 323/18-20 
Pro otevření PDF souboru musíte mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader na Vašem počítači.   Kliknutím na obrázek můžete stáhnout aktuální verzi z Adobe stránek.
 Dnes

Dnes 18. Listopadu 2018, 06:27
aktuálně vyvěšeno130
Staženo z vývěsky
do archívu5411

Adresa

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Mgr. Zdeněk Ráček
Soudní exekutor
Kpt. Jaroše 256
595 01 Velká Bíteš

hodiny

Pondělí:8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa:8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

hodiny

Tel:+420 564 565 042
Mobil:+420 608 461 200
Fax:
ID datové schránky:
q6tpk4r
E-mail:
podatelna@exekutorracek.cz
WWW:
http://www.exekutorracek.cz/
IČO:737 336 28
DIČ:
 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU